Important! No K2 Articles


Probably K2 is not installed or K2 articles are not published. You can download K2 form here and install it.

مفهوم Oracle OLAP

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

Oracle OLAP یکی از موتورهای تحلیل‌گر چندبعدی در جهان به شمار می رود که در نسخه Oracle Database 12c قرار داده شده است. مکعب‌های

Oracle OLAP

دارای قابلیت انجام محاسبات پیچیده‌ با استفاده از Queryهای SQL می‌باشند که نتایج را در فاصله زمانی بسیار کوتاه ارائه می‌نماید. با توجه به اینکه این تکنولوژی در Oracle Database 12c وارد شده است،

امکان مدیریت متمرکز داده‌ها و قوانین کسب‌و‌کار در یک پلتفرم ایمن، مقیاس‌پذیر و در سطح شرکت فراهم می‌گردد.
OLAP استقرار یافته با قابلیت مدیریت‌پذیری و کاربری در سطح سازمانی

Oracle OLAP، به ارائه قابلیت‌های پیشرفته‌ برای تحلیل چندبعدی در Oracle Database 12c می‌پردازد. هدف از طراحی این تکنولوژی، ایجاد عملکرد بسیار مطلوب Queryها، به‌روز‌رسانی سریع و اضافیِ مجموعه داده‌ها، مدیریت کارآمد داده‌های خلاصه و مضمون پرمحتوای تحلیلی می‌باشد.

این تکنولوژی می‌تواند فرآیند ارزیابی‌های تحلیلی از قبیل محاسبات سری‌زمانی، مدل‌های مالی، پیش‌بینی‌ها، تخصیص‌ها، سیرنزولی و موارد دیگر را تسهیل نماید. علاوه بر این می‌توان صدها تابع تحلیلی را به راحتی با تابع‌های سفارشی ترکیب نمود تا تقریبا برای همه نوع محاسبات تحلیلی مناسب گردد.

مکعب‌های Oracle OLAP با استفاده از طراحی Star Schema نمایش داده می شوند: دیدگاه‌های بُعدی می‌تواند پیرامونِ دیدگاه مکعبی، مجموعه‌ای را تشکیل دهند. ارائه داده‌ها به صورت استاندارد توسط OLAP می‌تواند بهره‌گیری از قدرت OLAP برای هر یک از ابزارها یا برنامه‌های مبتنی بر SQL را تسهیل نماید.

Oracle OLAP به عنوان یک جزء وارد شده در Oracle Database 12c، از قابلیت مدیریت‌پذیری، مقیاس‌پذیری، دسترس‌پذیری بالا و ویژگی‌های امنیتی بهره‌مند بوده وبدین ترتیب دیتابیس اوراکل را به یک پلتفرم اطلاعاتی پیشرو در بازار تبدیل می‌نماید. در زیر به ویژگی های این تکنولوژی می پردازیم:

ادامه متن